Rebound Behaviour

Rebound behaviour, het is iets dat ik vaak tegen kom bij paarden waar mijn hulp bij wordt geroepen. Vaak zijn dit paarden die niet te houden zijn aan de hand, longe of onder het zadel. Paarden met voernijd of paarden die zich niet “gedragen” wanneer zij met andere paarden samen staan.
Ik zal hier straks in een aantal voorbeelden op terug komen, maar eerst leg ik je graag uit wat rebound behaviour is:

Rebound behaviour is gedrag dat behoort tot het normale gedragsrepetoire van het paard maar dat voor een langere periode niet of verminderd uitgevoerd kon worden.
Wanneer het paard na deze periode weer de mogelijkheid krijgt tot het uitvoeren van dit natuurlijke gedrag zien we dat dit gedrag zich uit in een buitensporige vorm. Dat wil zeggen in hogere frequentie, intensiteit of duur.
Rebound behaviour kan onder andere veroorzaakt worden door sociale isolatie, een (strikt) dieet, of opsluiting in een stal.

Ik zal je een aantal voorbeelden van rebound behaviour geven:
Paarden die lang op stal hebben gestaan of misschien zelfs boxrust hebben gehad kunnen ontzettend tekeer gaan wanneer zij de mogelijkheid krijgen zich in vrijheid te bewegen.
Bokken, rennen, springen en steigeren zijn gedragingen die tot het normale gedragsrepetoire van het paard horen. Elk paard trekt wel eens een sprintje, geeft een bok of springt eens de lucht in.
Maar wanneer het paard dit soort gedrag voor een langere tijd achter elkaar blijft uitvoeren door bijvoorbeeld 20 minuten al bokkend, rennend, springend en steigerend de bak door te gaan neemt het gedrag een abnormale vorm aan. Een abnormale vorm die helaas heel vaak als normaal wordt beschouwd. Dikwijls hoor ik; ‘hij is vandaag wat druk, sloof je toch niet zo uit!’ of ‘dat doet hij altijd hoor, zo is hij gewoon’.
Dit zijn vaak de paarden die ook aan de hand, longe of onder het zadel dit soort gedrag laten zien en worden bestempeld als paarden met gedragsproblemen.

Een ander voorbeeld komt uit een onderzoek dat in 2002 is gedaan. Hieruit bleek dat paarden die alleen werden gehuisvest in een stal, (en dus niet aan hun normale sociale interacties en beweeg patronen konden voldoen), overmatig groom en speel gedrag lieten zien. Dit gedrag liet zich tot wel 6 weken na de onthouding zien.
We kennen allemaal wel zo’n paard dat niet kan stoppen met spelen, ondanks dat het andere paard aangeeft niet (zo vaak, intens of lang) te willen spelen. Dit paard wordt vaak bestempeld als vervelend of de ‘pester’ maar grote kans dat dit paard last heeft van rebound behaviour…

Nog een voorbeeld is het paard dat niet kan stoppen met eten. De paarden die nooit verzadigt lijken en altijd meer willen. Ook hier is vaak een periode van schaarste aan een basisbehoefte aan vooraf gegaan waardoor de paarden als het ware het gevoel hebben iets te moeten inhalen. Deze paarden worden vaak bestempeld als de ‘vreetzakken’ of de ‘rupsjes nooit genoeg’.

Rebound behaviour kunnen we voorkomen of minimaliseren door zo dicht mogelijk bij de natuurlijke behoeftes van jouw paard te blijven. Ook wanneer jouw paard een blessure heeft zijn er heel veel manieren om tegemoet te komen aan deze behoeftes en de kans op rebound behaviour te minimaliseren!

Vind je het lastig te bepalen of jouw paard last heeft van rebound behaviour? Of heeft jouw paard last van rebound behaviour en weet je niet goed wat je kan doen om dit op te lossen?
Schroom niet om contact met me op te nemen! Ik kom niet trainen om dit gedrag op te lossen, maar samen kijken we naar de situatie van jouw paard en stellen we een plan de campagne op om het management rondom jouw paard te optimaliseren! Ook wanneer er op het eerste oog weinig mogelijk lijkt zijn, zijn er tal van kleine aanpassingen die we kunnen doen om groot resultaat te bereiken.

Vragen of opmerkingen? Leuk! Je kunt ze hier onder kwijt.

True imitation

Er zijn heel veel verschillende manieren waarop paarden leren.
Deze zijn onder te verdelen in verschillende categorieën die allemaal ook weer hun eigen subcategorieën bevatten.
Als trainers maken we veel gebruik van “associatie leren”. Operante en klassieke conditionering zijn de subcategorieën die hier onder vallen. Habituatie en sensitisatie vallen onder de hoofdcategorie “niet associatie leren” en worden ook veelvuldig gebruikt bij het trainen van paarden.

Maar paarden leren ook van elkaar!
Ze worden in grote mate beïnvloed door het gedrag en de emotionele staat van andere paarden. Door naar elkaar te kijken en gedrag te kopiëren kunnen ze ware leermeesters zijn voor elkaar. Deze manier van leren wordt “true imitation” genoemd.
Het is goed om ons bewust te zijn van deze manier van leren.
We kunnen het namelijk naast alle andere vormen van leren heel goed inzetten bij het trainen van specifieke dingen.
Zo kan een goed getraind, ervaren en zelfverzekerd paard een waardevolle mentor zijn voor een jong paard die zijn eerste kilometers buiten maakt.

Wolin was Torra haar mentor in dit proces. Wolin had er al velen kilometers buiten op zitten, was zelfverzekerd en onderzocht alles wat ze tegen kwam en interessant vond!
We gingen vaak met zijn drieën op stap, Torra onder Wolin haar vleugels als handpaard en ik op tinker Megan.
Ik kan me nog goed een moment herinneren waarbij het proces van true imitation heel duidelijk te zien was.
Wolin wist als geen ander waar ze moest zijn als ze dorst had en vond de plassen met 1 hoef in haar neus. Het was de normaalste zaak van de wereld om te stoppen bij een plas en deze leeg te slurpen.
Aangezien Torra als handpaard naast Wolin liep was ze getuige van Wolin haar zoektocht naar plassen en het drinken hier uit.
Op het moment dat Wolin een plas had gevonden en hier uit begon te drinken, zag je Torra kijken: eerst naar Wolin, toen naar de plas, weer naar Wolin, nog een keer naar de plas, even snurken en ja hoor daar ging ze, ze deed Wolin na en dronk ook uit de plas!
Het was zo mooi om te zien hoe mijn jonge Torra leerde zoeken naar een bron en deze leerde gebruiken door haar vriendin te observeren en haar gedrag na te doen ❤. 
Een super tof voorbeeld van leren via true imitation! 


Maar let op true imitation kan ook de andere kant op werken…
Ongewenst gedrag en minder prettige emoties van andere paarden kunnen ook zeker invloed hebben op het gedrag en het leerproces van jouw paard. 
Wanneer je true imitation in wil zetten om jouw paard iets te leren is het dus belangrijk om eerst goed onderzoek te doen naar het andere paard waarvan je jouw paard iets wil laten leren. 


Heb jij true imitation wel eens als leerproces bij jouw paard gezien?
Ik zou het super leuk vinden als je het me laat weten in een reactie! 

Is jouw paard een optimist of een pessimist?

Hoe we de wereld om ons heen beoordelen en waarderen hangt heel erg af van hoe we ons voelen. Als je aan gelukkige mensen vraagt wat de toekomst ze brengt, geven ze doorgaans een optimistisch antwoord.
Ongelukkig, angstige of depressieve mensen geven op dezelfde vraag meestal een pessimistisch antwoord.
Talloze wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat emoties van grote invloed zijn op wat we denken. In de psychologie word dit ook wel cognitieve vertekening genoemd.

Bij dieren hebben ze onderzocht of cognitieve vertekening ook plaats vindt, om zo op te kunnen maken of zij over het algemeen meer positieve of negatieve emoties ervaren.

Om het antwoord op deze vraag te vinden deed een groep wetenschappers het volgende onderzoek:
Ze leerde ratten onderscheid maken tussen twee tonen.
Wanneer de ratten de ene toon hoorde, konden ze een hendel naar beneden duwen en kregen ze voer. Deze toon voorspelde dus iets positiefs.
Bij het horen van de andere toon mochten de ratten de hendel niet naar beneden duwen, deden ze dat toch, dan volgde een onprettig geluid. Deze toon voorspelde hiermee iets negatiefs.

Nadat de ratten het verschil tussen de tonen en de gevolgen daarvan hadden geleerd, kregen ze een toon te horen die precies tussen de twee tonen in lag.
Koppelde de ratten deze toon aan iets positiefs, en duwde ze de hendel naar beneden? Of hadden ze een negatieve associatie met deze toon en bleven ze van de hendel af?

Ratten die in slechte omstandigheden waren gehouden en negatieve ervaringen hadden opgedaan reageerde duidelijk pessimistischer, door van de hendel af te blijven.
De soortgenoten die in goede omstandigheden waren gehouden en voornamelijk positieve ervaringen hadden opgedaan reageerde optimistisch door bij het horen van de tussentoon de hendel naar beneden te duwen.

De slechte ervaringen van vroeger hadden een cognitieve vertekening veroorzaakt waardoor de dieren een pessimistische instelling en negatievere emoties had gegeven.

Er zijn tal van dit soort onderzoeken gedaan bij vogels en verschillende zoogdieren met steeds dezelfde uitkomst.

Dieren kunnen dus zeker pessimistisch of optimistisch zijn. Ik zie dit ook terug bij de vele verschillende paarden die ik ontmoet.
De omgeving waarin het dier is opgegroeid, de trainings historie en de manier waarop het paard nu gehouden wordt bepaald of het paard over het algemeen pessimistisch of optimistisch reageert.
Het is terug te zien in de manier waarop zij op hun omgeving, nieuwe situaties en trainingsvragen reageren.

Als ik kijk naar Torra, denk ik dat we kunnen concluderen dat ze in de basis een optimist is.
Ze heeft het geluk gehad in een fijne omgeving op te mogen groeien. Ze heeft lang bij haar moeder gestaan en stond in een gemengde kudde met verschillende leeftijdsgenoten. Ze was een blij, nieuwsgierig veulen!
Maar haar trainingshistorie bestond niet altijd uit even gezellige momenten. In het verleden kon ik dat ook terug zien aan de manier waarop ze reageerde als ik haar iets nieuws wilde leren d.mv. negatieve bekrachtiging.
Er was weinig nieuwsgierigheid, weinig onderzoeksdrang, ze was terughoudend en zeker niet enthousiast om nieuwe dingen te leren. Ze reageerde 80% van de tijd pessimistisch op nieuwe dingen binnen de training.
Het wonen op een stal waar ze niet op haar plek was verdubbelde dit en ik durf te zeggen dat ze door deze combinatie een stuk pessimistischer in het leven stond.

Gelukkig is dit de laatste jaren dankzij beloningsgericht trainen en een fijn huis 100% veranderd. Ze reageert eigenlijk altijd optimistisch wanneer ik haar iets nieuws wil leren. Ze is ontzettend eager, gaat meteen op onderzoek uit, is nieuwsgierig naar nieuwe onbekende dingen en reageert vol enthousiasme als ik haar een nieuwe oefening uitleg.
Ook een fijne, stabiele kudde heeft hieraan bijgedragen. Deze twee hebben gemaakt dat Torra over het algemeen positieve emoties ervaart, zich goed voelt en hierdoor optimistisch in het leven staat.

Dieren kunnen dus in de basis meer neigen naar een kant, optimistisch of pessimistisch, veroorzaakt door de omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid.
Gelukkig betekend dit niet dat als jouw paard pessimistisch is hij voor altijd een pessimist blijft. Er zal het een en ander voor nodig zijn om dit te veranderen en zeker tijd nodig hebben.
Maar door goed welzijn te bieden, zowel fysiek, mentaal en emotioneel kunnen we beïnvloeden hoe ons paard in het leven staat en de wereld om zich heen ervaart.

Ik ben benieuwd hoe dit bij jouw paard zit! Laat je het me weten?

Opdringerig paard? Train met voer!

De meest voorkomende reden voor mensen om hun paard niet met voer te trainen is dat het paard er ‘opdringerig’ van wordt.
Ik gebruik het woord opdringerig liever niet.
Opdringerig is enkel het gedrag dat we van het paard zien, maar het gedrag is slechts een symptoom van de gemoedstoestand waar het paard zich op dat moment in bevindt. Om compassie voor het paard te voelen en te creëren binnen de paardenwereld benoem ik liever de gemoedstoestand die we zien en de emotie die dit gedrag veroorzaakt.
Een opdringerig paard is een gespannen paard…

Door de emotie van het paard te benoemen zijn we beter in staat om ons te verplaatsen in het paard.
We weten allemaal dat het helemaal niet fijn voelt om gespannen te zijn! We geven om ons paard en willen niet dat het zich in een gespannen gemoedstoestand begeeft.
Wanneer we ons realiseren dat het paard niet ‘gewoon’ opdringerig is maar zich eigenlijk helemaal niet lekker voelt, kunnen we kijken vanuit compassie en zullen we het paard willen helpen ❤.


De training zal er dan ook heel anders uit zien. In plaats van te focussen op het gedrag en dit te corrigeren om verandering teweeg te brengen, kijken we vanuit een heel ander oogpunt:

‘Hoe kunnen we deze gemoedstoestand met alle bijkomende vervelende emoties, beïnvloeden en ombuigen naar een prettige gemoedstoestand met fijne emoties?’

Emotie stuurt gedrag, dus wanneer we de emotie kunnen veranderen zullen we daarmee ook automatisch het gedrag van ons paard veranderen.
Het trainen met voer is een uitermate geschikte manier om de emoties van onze paarden ten positieve te beïnvloeden. Juist paarden die veel spanning hebben rondom voer kunnen we helpen ontspannen met voer.
Eten is een primaire levensbehoefte en daarmee dus natuurlijk gedrag. Wanneer een paard eet zorgt dit voor afgifte van allerlei stofjes in de hersenen waar door paarden zich prettig gaan voelen. Het is niet voor niks dat ze het voer zo graag willen!

Nog een beetje meer goed nieuws voor diegene met een “opdringerig” paard; Wanneer jouw paard erg gespannen is rondom voer betekend dit dat jouw paard heel erg gemotiveerd is om dat voer te krijgen. Hij zal er veel voor willen doen! Wat daarmee ook betekend dat jij een super sterke motivator in handen hebt om jouw paard mee te trainen. Wanneer we jouw paard hebben geleerd om te ontspannen rondom voer, houd jij een paard over dat super gemotiveerd is om met jou te trainen! ?

Cue criteria

Wanneer we een paard nieuw gedrag aanleren willen we dit gedrag aan het einde van de rit op cue hebben staan.
Gedrag dat goed op cue staat zorgt voor een vloeiende succesvolle training en is de sleutel tot een heldere communicatie tussen jou en jouw paard.

Een goede cue is een cue die helemaal duidelijk is voor jouw paard. Een cue waarvan hij precies weet wat het betekend en wat hij moet doen op het moment dat de cue gegeven wordt. Een cue waarbij jouw paard altijd reageert met hetzelfde gedrag.✅


Maar wat maakt een cue nou een goede duidelijke cue? Hoe zorg je dat jouw paard de cue goed begrijpt?

Hiervoor zijn vier criteria punten die je na kunt gaan voordat je de cue kiest. Het is belangrijk om goed na te gaan of de door jou van te voren bedachte cue een duidelijke cue gaat zijn voor jouw paard. Door hier van te voren bewust over na te denken zet jij jullie training op voor succes ❤.

Ook wanneer je merkt dat gedrag niet helemaal goed op cue staat kun je deze checklist gebruiken om te zien of één van de criteria punten mist bij de cue.

Hier komen ze! ?

? . De cue moet anders zijn dan alle andere cue’s die jouw paard al kent.
Zorg dat de cue niet lijkt op andere cue’s die jouw paard eerder heeft geleerd. Zorg voor een duidelijk verschil zodat jouw paard niet in de war kan raken en daarmee ander gedrag gaat uitvoeren dan dat jij voor ogen had.

?. De cue moet consistent zijn.
Wanneer je bijvoorbeeld de stemcue “laag” hebt gekoppeld aan het hoofd laag doen zorg dan dat deze cue altijd hetzelfde is.
Gebruik niet de ene keer een hoge stem en de andere keer een lage stem. Of de ene keer een korte toon en de volgende keer een lange toon.
De cue moet keer op keer hetzelfde zijn/klinken om herkenbaar te zijn voor jouw paard.

?. Hou de cue simpel.
Gebruik één cue voor één soort gedrag.
Voor hoofd laag gebruik je bijvoorbeeld alleen de stemcue “laag”.
Het is niet nodig om hier ook nog lichaamstaal aan toe te voegen zoals bijvoorbeeld voorover buigen en het omlaag doen van je hand. Je kan dit zeker wel gebruiken om het gedrag aan te leren/uit te lokken, hierdoor zal het vooroverbuigen en het omlaag brengen van jouw hand in eerste instantie ook een cue zijn. Maar wanneer jouw paard de oefening goed begrijpt doof je langzaam aan het vooroverbuigen en omlaag brengen van jouw hand uit waardoor er uiteindelijk één cue overblijft.
Dit is het duidelijkste voor jouw paard en zo hou je velen gebaren over voor het aanleren van andere cues.

?. De cue moet opvallend zijn en eruit springen.
Wanneer een cue opvallend is trekt het het makkelijkste de aandacht van jouw paard. Hiermee bedoel ik niet dat we groot hoeven te zijn in onze gebaren, of schreeuwend een stemcue moeten geven aan onze paarden ?.
Een cue kan subtiel en opvallend tegelijk zijn!
Wanneer ik bijvoorbeeld een kintarget aan Torra vraag steek ik mijn hand naar voren richting haar neus/kin. Omdat mijn arm en handen normaal gesproken gewoon langs mijn lichaam hangen valt mijn hand nu op wanneer ik m richting de onderkant van haar hoofd breng.

“Does it pop out of the background?”
Is een zin die mij helpt te bedenken of mijn cue opvallend genoeg is. Misschien helpt deze jou ook?

Heb je moeite met cue’s? Het bedenken van goede cue’s of misschien het gedrag goed op cue zetten?

Stuur me een berichtje en ik kijk graag met je mee! ??‍♀️

Vertrouwen door herhaaldelijk positieve uitkomsten

Ik word regelmatig benaderd door mensen met de vraag of ik hun kan helpen een vertrouwensband op te bouwen met hun paard. Ze hebben leuke plannen en doelen samen met hun paard, maar er is een gebrek aan vertrouwen waardoor ze niet zo ver komen.

Als eerste, ja ik kan jullie hierbij helpen!
Vertrouwen is de basis van de omgang en training met jouw paard en daarom één van mijn favoriete onderwerpen om over te praten en samen aan te werken.

Voordat ik je vertel hoe ik denk dat een vertrouwensband tot stand komt werk ik eerst graag even een grote misvatting over dit onderwerp de wereld uit.

❌Vertrouwen ontstaat niet door het uitoefenen van leiderschap op jouw paard!❌

Het is een misvatting die ik helaas dagelijks tegen kom, ik zie er ontzettend veel miscommunicatie, onbegrepen paarden, gevaarlijke situaties en zelfs het beschamen van vertrouwen door ontstaan.
De gedachte komt van een oud idee dat kuddes in het wild een leider zouden hebben.
Één paard dat altijd bepaald wat de kudde doet en waar ze heen moeten gaan. De rest van de kudde zou bestaan uit onderdanige volgelingen die de leider blindelings vertrouwen en daarom doen wat hij ze verteld te doen.

Verschillende recente onderzoeken hebben aangetoond dat er geen sprake is van een hiërarchie waarbij één paard de leiding over de hele kudde heeft.

Het tegenovergestelde is waar:
Kuddes functioneren door met elkaar samen te werken, elk paard heeft zijn eigen rol en geen enkel paard bepaalt altijd alles voor de hele kudde.

Ik kan hier nog heel veel over schrijven maar ik vertel je liever hoe ik denk dat het opbouwen van een vertrouwensband met jouw paard wél werkt.

❤ Vertrouwen ontstaat door herhaaldelijke positieve uitkomsten voor jouw paard. ❤

Wanneer jij gaat werken met jouw paard aan iets dat hij of zij spannend vindt en jij degene bent die ervoor zorgt dat deze ervaring keer op keer alleen maar heel erg prettig is zal jouw paard vertrouwen krijgen in jou en de spannende situatie.

De training heeft keer op keer alleen maar positieve uitkomsten waardoor angstige emoties en wantrouwen plaatsmaken voor ontspanning, plezier en vertrouwen.
Jij bent immers de persoon die keer op keer zorgt voor fijne ervaringen rondom een spannend onderwerp waardoor angst en wantrouwen niet getriggerd worden en verdwijnen uit het systeem.

Wat zijn positieve uitkomsten voor jouw paard?
– Zich bevinden in een situatie en omgeving die hij als veilig ervaart
– Het hebben van controle over een situatie
– Trainen onder de stressdrempelwaarde
– Het ervaren van positieve emoties tijdens het trainen waardoor hormonen vrij komen die jouw paard een prettig gevoel geven ( O.a dopamine en oxytocine).
– Het hebben van keuzevrijheid
– Het krijgen van een (hele lekkere) voedselbeloning

‘Maar soms moet ie er toch gewoon even doorheen?’

Oeps! Nee!
Wanneer jij degene bent die jouw paard ergens doorheen pusht ben jij ook degene die hem in een onprettige/ onveilige situatie brengt. Jouw paard associeert jou hierdoor nu met spanning en het niet hebben van controle over een onveilige situatie.
Dit zijn ervaringen die het vertrouwen in jou beschadigen in plaats van vergroten.

Wil jij echt een vertrouwensband opbouwen met jouw paard? En niet enkel wenselijk gedrag trainen?
Zorg er dan voor dat jullie een omgangsvorm hebben welke herhaaldelijk positieve uitkomsten bevat voor jouw paard.

Helaas lukt dat niet altijd en kom je soms toch in een situatie terecht waarbij jouw paard zich angstig en onveilig voelt.
Als dat gebeurt zorg er dan voor dat jij de vertrouwenspersoon bent die hem uit de onveilige situatie haalt en hem terug brengt naar zijn comfortzone.
Daar creëer je vertrouwen mee en het geeft een enorme boost aan jullie vriendschap!

Heb je vragen over deze blog? Wil je meer weten over het onderwerp leiderschap? Of zou je graag eens samen de vertrouwensband met jouw paard onder de loep nemen?

Stuur me een berichtje en ik vertel je graag meer!

Voer in overvloed

De vierde en laatste tip ligt een beetje in het verlengde van mijn vorige tip.
Daar adviseerde ik je om met een voerbeloning te trainen die van lage waarde is voor jouw paard.
Vaak zijn dit beloningen waar weinig suiker in zit, zoals hooi/gras brokken of luzerne. Voer waar je veel van mag voeren zonder dat jouw paard daar schade van ondervindt.

Dat brengt me bij mijn vierde tip: voer je paard veel wanneer je start met het trainen met voerbeloningen.
Ik kom in de praktijk vaak paarden tegen die een gevoel van schaarste ervaren rondom voer. Misschien omdat ze in het verleden te weinig (ruw) voer hebben gekregen of omdat ze maar heel af en toe een snoepje of voertje krijgen.
Check altijd eerst of jouw paard voldoende ruwvoer krijgt. Een paard trainen met honger is niet eerlijk en in dit geval zullen we het gevoel van schaarste nooit weg kunnen trainen omdat er op dat moment daadwerkelijk een schaarste aan voer is voor jouw paard. Trainen is in dit geval dus niet de oplossing!
In het tweede geval, wanneer jouw paard maar af en toe met een voertje wordt beloond, wordt het iets heel speciaals voor ze, iets waar ze voor hun gevoel héél veel moeite voor moeten doen om het te krijgen.
Dit brengt spanning en ook hier een gevoel van schaarste met zich mee. Negatieve emoties komen opzetten en uiten zich in ongewenst gedrag bij jouw paard.

In dit geval kunnen we zeker wel met training het gevoel van schaarste bij jouw paard weg nemen.

Wanneer we jouw paard laten ervaren dat er meer dan genoeg voertjes zijn, door hem veel te voeren zal de spanning dalen en plaats maken voor een gevoel van opluchting en ontspanning.
Het is de eerste oefening die ik doe met paarden die veel spanning laten zien rondom voer, ik voer ze zoveel dat het bijna hun neus uit komt ;-).
Het enige dat ze daarvoor hoeven te doen is netjes stil staan met hun hoofd uit de buurt van mijn voertasje.

De meeste paarden laten met een half uurtje trainen al een enorm verschil in gemoedstoestand en gedrag zien.

Moet je dan voor altijd heel veel blijven voeren?
Nee hoor! Wanneer jouw paard eenmaal ervaren heeft dat er geen schaarste aan voertjes is, zal het een ontspannen basis leggen rondom voer en kun je de voerbeloningen rustig aan afbouwen en gaan uitstellen.
Zo beloon je in het begin bijvoorbeeld voor elke twee seconden rustig stil staan met een hand vol voer en kun je wanneer de ontspanning er is gaan belonen voor vijf seconden stil staan, blijf hier in eerste instantie wel nog steeds veel voeren. Het is belangrijk dat je dit voor een langere periode doet om de genoemde basis van hierboven te leggen en het gevoel van schaarste echt weg te nemen.
Wanneer je dit een langere periode hebt gedaan zal je merken dat jouw paard niet meer zo’n hyperfocus heeft op het voer en kun je langzaam aan de hoeveelheid voer wat gaan afbouwen.

Let wel, elk paard is weer anders en zal om een andere volgorde/aanpak vragen, mocht jouw paard na deze tips nog steeds spanning hebben rondom voerbeloningen schroom dan niet om contact met me op te nemen.
Samen kijken we naar jullie situatie en maken we een plan op maat voor jouw paard!

Voer geen snoep!

Paarden met spanningsproblemen rondom voer hebben een zeer hoge motivatie om dat voertje te verdienen.
Wanneer we met voer werken wat zij héél erg lekker vinden wordt deze motivatie nog hoger, en stijgt de spanning automatisch nog meer. Meestal gaat het hier om voer waar veel suiker in zit, snoepjes, appels, penen, krachtvoer etc.

Mijn tip is dan ook om een voerbeloning te kiezen waarvan je weet dat deze een lage waarde heeft voor jouw paard.
Voer waarvan je weet dat jouw paard het wel lekker vindt, er graag iets voor wil doen maar waar hij, bij wijze van spreken, geen moord voor zou plegen ;-).
Voer waarbij het jouw paard nog lukt om te blijven nadenken. Paarden met veel spanning zijn namelijk veel minder goed in staat om na te denken, ze zijn hierdoor een stuk minder makkelijk te trainen en leren veel minder snel.
Niet fijn voor jouw paard en zonde van alle tijd die jullie in de training stoppen!

Voerbeloningen die het vaak goed doen bij paarden met spanning rondom voer zijn:

– hooi
– hooibrokken (let op dat je degene koopt die je niet hoeft te weken)
– luzerne
– timothee brokjes
– grasbrok
– komkommer

In mijn volgende blog deel ik mijn laatste tip voor een ontspannen paard rondom voerbeloningen.


Je krijgt wat je beloond

In mijn vorige blog vertelde ik je hoe je duidelijkheid en voorspelbaarheid kunt creëren rondom het geven van voerbeloningen aan jouw paard.
In deze blog leg ik je uit hoe jij jouw paard kan vertellen welke houding, gedrag en emotie je graag van hem ziet wanneer jullie trainen met voer.
Om opdringerigheid te voorkomen of op te lossen is het belangrijk dat jij jouw paard de regels rondom het trainen met voer uitlegt.
Paarden weten niet dat jij het niet fijn vindt als ze in jouw zakken zitten.
Ze gaan gewoon opzoek naar de snelste manier om het voertje te krijgen en doen dat, heel logisch daar waar de voertjes vandaan komen en met het gedrag waar ze eerder succes mee hebben gehad.
Je krijgt het gedrag dat je (onbewust) beloond. Dus wanneer jij dicht bij je lichaam, zakken of voertasje (hebt ge) voert zal jouw paard daar op zoek gaan naar voertjes.

Oplossing
Leer jouw paard dat de voertjes vanzelf naar hem toe komen juist wanneer hij niks doet en niet in de buurt van jouw voertasje is.
Beloon voor rustig stil staan met het hoofd voor zijn boeg of wanneer je paard zijn hoofd afwendt van jou.
Wanneer je dit gedrag beloond met het voertje doe dit dan met een uitgestrekte arm van jouw lichaam af.
Ook hier geldt weer, je krijgt het gedrag dat je beloond. Wanneer jij altijd van je af voert en het voertje geeft op de plek waar je wil dat jouw paard zijn hoofd houdt, op het moment dat je paard netjes afstand houdt, zal dit de houding zijn die hij voortaan aan zal nemen wanneer hij het markeersignaal heeft gehoord.
Op deze manier schep je weer een stukje meer duidelijkheid en daarmee vanzelfsprekend ook ontspanning.

Note!
Belangrijk is om met deze oefening een stevige basis te leggen voordat je andere oefeningen gaat doen waarbij je voer als beloning gebruikt.
Is de oefening goed bevestigd en kan jouw paard netjes, en vooral ontspannen blijven staan met zijn hoofd voor zijn boeg na het horen van het markeersignaal?
Let dan goed op dat je deze regels ook blijft hanteren wanneer jullie andere oefeningen gaan doen, waarbij je met voer beloond.
Blijf dus elke keer voeren met een uitgestrekte arm van jouw lichaam af zodat jouw paard weet dat je ook graag deze houding van hem ziet bij alle andere oefeningen die jullie samen doen :-).

Veel succes en laat je me even weten hoe het gaat?

Creëer duidelijkheid

Paarden bouwen spanning op van onduidelijke situaties.

Wanneer je de ene keer wel beloond met een voertje en de andere keer niet is dit onduidelijk voor jouw paard.

Ik zie vaak dat er soms wel een voertje volgt na een “goedzo!” en de andere keer komt er geen voerbeloning na die ”goedzo”.

Hier gaat het meestal mis, het paard verwacht een voertje, want na de vorige ‘goedzo’ kwam er toch ook een voertje? Maar krijgt dit nu niet, jouw paard begrijpt niet waarom het voertje deze keer niet komt. Het is onduidelijk voor hem, hierdoor bouwt hij frustratie en spanning op waardoor ongewenst gedrag zich laat zien.

Het ongewenste gedrag komt in deze dus niet door het voer maar door de onduidelijke, onvoorspelbare situatie die spanning oplevert rondom het belonen.

Oplossingen voor het creëren van duidelijkheid en ontspanning.

Om duidelijkheid te scheppen en jouw paard uit te leggen wanneer er een voertje komt kun je gebruik maken van een markeersignaal.

Dit markeersignaal wordt de voorspeller voor het krijgen van de voerbeloning.

Wanneer jouw paard het markeersignaal hoort betekend dat: “YES! Dat heb je goed gedaan! Nu volgt er een voertje”.

Wanneer jouw paard de betekenis van het markeersignaal kent snapt hij dat er enkel een voertje volgt na het horen van dat specifieke geluid.

Een “gewone” goedzo geeft dus geen reden meer om voertjes te verwachten. Door deze duidelijke onderscheiding zal jouw paard vanaf nu goed weten wanneer hij een voerbeloning kan verwachten, en zal het ook meteen veel beter lukken om te ontspannen.

Als markeersignaal kun je een clicker gebruiken, maar als je dat onhandig vindt werkt een woordje of een ander geluid ook prima. Zolang je maar altijd hetzelfde geluid gebruikt maakt het niet zoveel uit wat je als markeersignaal kiest.

Om verwarring te voorkomen is het wel belangrijk dat je niet een woord of geluid kiest dat je in andere situaties ook veel gebruikt, zoals ‘ja’ bijvoorbeeld.

Een andere tip die jouw paard ook veel duidelijkheid geeft is het dragen van een voertasje.

Wanneer jij het voertasje om hebt weet jouw paard dat jullie met voer trainen, is het tasje af? Dan vallen er ook geen voertjes te verdienen en is er geen reden om te pas en te onpas in jouw zakken te gaan zoeken naar voer.
Het voer komt namelijk nooit meer uit jouw zak maar uit het voertasje.

In mijn volgende blog ga ik hier verder op in en zal ik je vertellen hoe je kunt voorkomen dat jouw paard met zijn neus in jouw voertasje duikt en opdringerig wordt.

Heb je vragen? Of vind je het leuk om jouw ervaring met me te delen? Dan hoor ik graag van je ?.