Is jouw paard een optimist of een pessimist?

Hoe we de wereld om ons heen beoordelen en waarderen hangt heel erg af van hoe we ons voelen. Als je aan gelukkige mensen vraagt wat de toekomst ze brengt, geven ze doorgaans een optimistisch antwoord.
Ongelukkig, angstige of depressieve mensen geven op dezelfde vraag meestal een pessimistisch antwoord.
Talloze wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat emoties van grote invloed zijn op wat we denken. In de psychologie word dit ook wel cognitieve vertekening genoemd.

Bij dieren hebben ze onderzocht of cognitieve vertekening ook plaats vindt, om zo op te kunnen maken of zij over het algemeen meer positieve of negatieve emoties ervaren.

Om het antwoord op deze vraag te vinden deed een groep wetenschappers het volgende onderzoek:
Ze leerde ratten onderscheid maken tussen twee tonen.
Wanneer de ratten de ene toon hoorde, konden ze een hendel naar beneden duwen en kregen ze voer. Deze toon voorspelde dus iets positiefs.
Bij het horen van de andere toon mochten de ratten de hendel niet naar beneden duwen, deden ze dat toch, dan volgde een onprettig geluid. Deze toon voorspelde hiermee iets negatiefs.

Nadat de ratten het verschil tussen de tonen en de gevolgen daarvan hadden geleerd, kregen ze een toon te horen die precies tussen de twee tonen in lag.
Koppelde de ratten deze toon aan iets positiefs, en duwde ze de hendel naar beneden? Of hadden ze een negatieve associatie met deze toon en bleven ze van de hendel af?

Ratten die in slechte omstandigheden waren gehouden en negatieve ervaringen hadden opgedaan reageerde duidelijk pessimistischer, door van de hendel af te blijven.
De soortgenoten die in goede omstandigheden waren gehouden en voornamelijk positieve ervaringen hadden opgedaan reageerde optimistisch door bij het horen van de tussentoon de hendel naar beneden te duwen.

De slechte ervaringen van vroeger hadden een cognitieve vertekening veroorzaakt waardoor de dieren een pessimistische instelling en negatievere emoties had gegeven.

Er zijn tal van dit soort onderzoeken gedaan bij vogels en verschillende zoogdieren met steeds dezelfde uitkomst.

Dieren kunnen dus zeker pessimistisch of optimistisch zijn. Ik zie dit ook terug bij de vele verschillende paarden die ik ontmoet.
De omgeving waarin het dier is opgegroeid, de trainings historie en de manier waarop het paard nu gehouden wordt bepaald of het paard over het algemeen pessimistisch of optimistisch reageert.
Het is terug te zien in de manier waarop zij op hun omgeving, nieuwe situaties en trainingsvragen reageren.

Als ik kijk naar Torra, denk ik dat we kunnen concluderen dat ze in de basis een optimist is.
Ze heeft het geluk gehad in een fijne omgeving op te mogen groeien. Ze heeft lang bij haar moeder gestaan en stond in een gemengde kudde met verschillende leeftijdsgenoten. Ze was een blij, nieuwsgierig veulen!
Maar haar trainingshistorie bestond niet altijd uit even gezellige momenten. In het verleden kon ik dat ook terug zien aan de manier waarop ze reageerde als ik haar iets nieuws wilde leren d.mv. negatieve bekrachtiging.
Er was weinig nieuwsgierigheid, weinig onderzoeksdrang, ze was terughoudend en zeker niet enthousiast om nieuwe dingen te leren. Ze reageerde 80% van de tijd pessimistisch op nieuwe dingen binnen de training.
Het wonen op een stal waar ze niet op haar plek was verdubbelde dit en ik durf te zeggen dat ze door deze combinatie een stuk pessimistischer in het leven stond.

Gelukkig is dit de laatste jaren dankzij beloningsgericht trainen en een fijn huis 100% veranderd. Ze reageert eigenlijk altijd optimistisch wanneer ik haar iets nieuws wil leren. Ze is ontzettend eager, gaat meteen op onderzoek uit, is nieuwsgierig naar nieuwe onbekende dingen en reageert vol enthousiasme als ik haar een nieuwe oefening uitleg.
Ook een fijne, stabiele kudde heeft hieraan bijgedragen. Deze twee hebben gemaakt dat Torra over het algemeen positieve emoties ervaart, zich goed voelt en hierdoor optimistisch in het leven staat.

Dieren kunnen dus in de basis meer neigen naar een kant, optimistisch of pessimistisch, veroorzaakt door de omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid.
Gelukkig betekend dit niet dat als jouw paard pessimistisch is hij voor altijd een pessimist blijft. Er zal het een en ander voor nodig zijn om dit te veranderen en zeker tijd nodig hebben.
Maar door goed welzijn te bieden, zowel fysiek, mentaal en emotioneel kunnen we beïnvloeden hoe ons paard in het leven staat en de wereld om zich heen ervaart.

Ik ben benieuwd hoe dit bij jouw paard zit! Laat je het me weten?